ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระติบข้าวคล้า บ้านหนองเดิ่นท่า

ชื่อหน่วยงานที่ดูแล : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐     

ชื่อกลุ่ม : กลุ่มจักสานกระติบข้าว     

ประธานกลุ่ม : นางคำกอง พิมพ์สุวรรณ   

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 9 ท่าน       

เป้าหมายการจัดตั้งกลุ่ม          

๑.อาชีพเสริมและหารายได้ให้กับครอบครัว          

๒.สร้างความสามัคคี     

รายละเอียดการผลิต           

๑.คล้า          

๒.ก้านตาล          

๓.หวาย          

๔.ไม้ไผ่          

๕.เชือก          

๖.เหล็กแหลม          

๗.กรรไกร          

๘.มีด          

๙.ไม้สำหรับตอก     

สินค้าที่จัดจำหน่าย          

๑.กระติบข้าว (ใบใหญ่) ราคา ๑,๐๐๐ บาท          

๒.กระติบข้าว (ใบกลาง) ราคา ๕๐๐ บาท          

๓.กระติบข้าว (ใบเล็ก) ราคา ๑๐๐ บาท     

สินค้าแนะนำ          

๑.กระเป๋า ราคา ๓๕๐/๒๕๐ บาท          

๒.กระจาด ราคา ๒๐๐/๓๐๐ บาท       

ติดต่อที่ : กลุ่มจักสานบ้านหนองเดิ่นท่า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐    ติดต่อคุณคำกอง พิมพ์สุวรรณ โทรศัพท์ 063 0578706    

หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น คุณกลิ่นผกา โนนริบูรณ์ นักพัฒนาชุมชน อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 38000       

โทรศัพท์ 080 1877766 Email : otop@nongdoen.go.th

สอบถาม