แหล่งท่องเที่ยว
ตั้งอยู่บ้านภูสวาท หมู่ที ๖ ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
อบต.หนองเดิ่น จะจัดงานประเพณีสงกรานต์หาดสีดา ณ บริเวณหาดสีดา ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ของทุกปี
สอบถาม