องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น
Nongdoen Subdistrict Administrative Organization
ข่าวประชาสัมพันธ์
   |      |      |      |      |   
เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 2)
นายบัวไข ประเคนคะชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น
09 9167 1199
E-service
แบบแสดงความคิดเห็น
ร้องเรียนทุจริต
ร้องทุกข์ร้องเรียน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567
OUR
SERVICE
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กระดานสนทนา
คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือและมาตรฐานการปฎิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม | ผลงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สอบถาม