องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น
Nongdoen Subdistrict Administrative Organization
ข่าวประชาสัมพันธ์
   |      |      |      |      |   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น รายใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
นายบัวไข ประเคนคะชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น
09 9167 1199
E-service
แบบแสดงความคิดเห็น
ร้องเรียนทุจริต
ร้องทุกข์ร้องเรียน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567
OUR
SERVICE
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กระดานสนทนา
คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือและมาตรฐานการปฎิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม | ผลงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สอบถาม