กิจกรรม/ผลงาน
โครงการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลหนองเดิ่น

      วันที่ 25 เมษายน 2566 นายบัวไข ประเคนคะชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น เป็นประธานเปิดงาน โครงการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลหนองเดิ่น 

     โดยมีกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ

       1. ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ

       2. กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการในการดูแลสุขภาพ โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเดิ่น นายนิมิตร ภูสุธรรม  และ กิจกรรมให้ความรู้ด้านสวัสดิการต่างๆของผู้สูงอายุ และผู้พิการ

       3. กิจกรรมประเภทส่งเสริมความสามารถด้านภูมิปัญญาชองผู้สูงอายุ (พับใบตองเพื่อประกอบพานบายศรี)  โดยอาจารย์เกื้อกูล นิกูลกาญจน์ 

สอบถาม