กิจกรรม/ผลงาน
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนมีนาคม 2566

         วันที่ 10 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น นำโดยนายเฉลิมชัย จันดาประดิษฐ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินในพื้นที่ตำบลหนองเดิ่น พร้อมพูดคุยถามไถ่เรื่องสุขภาพกับผู้สูงอายุ ญาติผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่