ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
ประชาสัมพันธ์ กำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564